Larrivee Monterey Gold Top 14900:-
En monterey med 2 P-90 och Tone Pro Stop tailpiece, ett intonerbart Stop tail piece. Monterey modelen har utgått, bara två Ex tillverkades av denna model.