Atlas Star Safire deluxe 12500:-
Mother of pearl inlägg, fantastiskt bra PRS Kopia
med Wilkinsson stall och stämskruvar