Larrivée L-09 27000:-
Flame Walnut, ja vad skall man göra när Cites (Fuck Them) bestämmer!