Larrivee Rocker II 10900:-
En vidar utveckling av Rocker I , en typ av Les Paul special med 2 P90 med bara en volym och tone control för att man skall kunna använde läget med båda mikrofonerna, Tone Pro Stop tailpiece, ett intonerbart Stop tail piece.